Architekten: zanderrotharchitekten gmbh
Bauherr: privat